Thứ Hai, tháng 1 03, 2011

TẾT


Tết rồi , Bantroi dzui lên chứ!
2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em có cảm tưởng như Tết Tây ở SG vui hơn ở HN, có thể một phần do bởi thời tiết, cũng có thể do quan niệm chăng. (HTk9)

Nặc danh nói...

Ấy là tôi muốn nói đến "thông tin Tết"trên BT hơi hẻo.
- HTk9: Ở SG, Tết lúc nào mà chẳng vui như ...Tết?!
TM