Thứ Tư, tháng 1 19, 2011

"Hãy phẫn nộ" tiếng nói của CCB Pháp

Hôm qua tôi định giới thiệu lại cái ông Pháp già phẫn nộ trên trang này cho mọi người coi. Sợ là ĐH vừa thành công tốt đẹp mà "phẫn nộ" thì không hay nên... suy nghĩ một đêm.
Sáng nay Q.MF có lời góp bên UT làm tôi phải lôi ông ta vào đó. Đằng nào cũng là giới thiệu thì cho ra mặt tiền. Dù gì thì mình cũng chỉ làm đại lý cho Tuổi Trẻ về bài giới thiệu sách ấy mà thôi.

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Ông già CCB Pháp phẫn nộ với những gì ở bên pháp đang mất dần đi giá trị của Tự do, Bình đẳng, Bác ái. tuy phẫn nộ nhưng ông sống đã 93 năm mặc dù đã chịu tù đầy, ông là người Hùng.
mặc dù vậy nhưng nếu ông mà ở VN chỉ một vài năm thôi, tôi đảm bảo ông chỉ sống được cùng lắm đến 39 tuổi chứ ko phải là 93 nhu bên pháp.