Thứ Bảy, tháng 10 02, 2010

Vì sao không tổ chức HĐND huyện, quận, phường?

Tiến sỹ Văn Tất Thu - "Thứ" của bác tài Tuấn - đổ cho "Cụ Hồ bảo thế". Thật là quá tệ.
Nhưng mà không lạ gì các bác bây giờ trên bảo dưới lại nghe răm rắp mới hay chứ. Trung... sĩ "ca" "đại" sỹ "múa phụ họa" là chuyện thường ngày ở... thủ đô rồi. Không biết nên khóc hay nên cười?
Ít nhất thì "dòng" dân cử phải do cơ quan dân cử lo. Đằng này các bác "đầy tớ" lại cứ muốn "bóp d..." chủ thì thật là loạn. À, mà có một số vụ án người làm giết chủ rồi đấy!

Không có nhận xét nào: