Thứ Tư, tháng 10 06, 2010

Thêm hình cho anh em nhận diệnTTXVH và Vân Hùng điểm danh có thắc mắc vô đây xem rõ hơn tý

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hình mà tôi chỉ không phảiMinh Nghĩa,hắn đứng giữa tôi với Luân Cáo,Y Việt đứng sau Tr. Liêm và Việt Hoa. Văn công Phước tại sao trốn đi đâu?
DS

Nặc danh nói...

Nhiều tên không nhận ra, nữ có ai?
TTXVH

HữuThành.Nguyễn nói...

TTXVH kém quá. Nữ K4 có mỗi K.Sơn trong SG thôi. Nhưng mà KS ở ẩn rồi, không ra chốn trần nữa.

Nặc danh nói...

Chị Tào,chị của Ơn mặc đồ đen ngồi hàng đầu bên trái. Kim Sơn rất ít khi họp mặt,hiện đang về quê, thông tin cho biết thế.
DS

Nặc danh nói...

Vì nghi ngờ nên mới hỏi lại, cứ nghĩ KS lại đẹp lão vậy sao (anh 2: nhân vật thứ 5)
TTXVH

Nặc danh nói...

Mà nhân chuyện này, hôm 16/10 BLL có mời Bố, mẹ LS Ơn không?
TTXVH

Nặc danh nói...

Hàng ngồi từ phải qua trái: Bùi Vinh, Phương - cháu a.Trỗi, Thầy Vọng, Chị Quyên, Cô Thục - dạy K7 + K8 và phụ trach C11, Thầy Chinh, Thầy Điền, Thầy Tuyến, Thầy Văn, Thầy Trọng, Chị Tào.