Thứ Ba, tháng 10 05, 2010

TÀI CHÍNH CÔNG KHAI TỔ CHỨC HỌP MẶT TẠI TP.HCM

Để tổ chức Họp mặt, chiều 9/9 BLL các Khoá đã họp và thống nhất những khoản phải chi, đăng ký quân số tham dự, trên cơ sở đó đã xác định mức đóng góp của từng Khoá và nguyên tắc:

- Ngày Họp mặt nếu Khoá nào đến không đủ quân số như dự kiến cũng phải đóng đúng theo mức đã xác định.

- Nếu đến đông hơn quân số đăng ký thì đóng thêm theo số lượng thực tế.

Kết quả thu chi tài chính đến thời điểm này (14h30 ngày 5/10) như sau:

1- PHẦN THU:

Khoá

SL đăng ký

Định mức góp

Đã tham dự

Đã đóng góp

1

5 học sinh

1,5 triệu

5

1,5 triệu

2

5 học sinh

1,5 triệu

10

3,7 triệu

3

25 học sinh

7,5 triệu

21

7,5 triệu

4

30 học sinh

9,0 triệu

26

9,0 triệu

5

40 học sinh

12,0 triệu

33

12,0 triệu

6

10 học sinh

3,0 triệu

26

7,5 triệu

7

25 học sinh

7,5 triệu

25

6,0 triệu

8

25 học sinh

7,5 triệu

30

7,5 triệu

Cộng

165

49,5

176

54,7

GHI CHÚ: K7 báo cáo dự 25 người trong đó có 5 bạn miền Trung vào và đóng 6 triệu là đúng số tiềnthực tế đã thu được.

2- PHẦN CHI:

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Ghi chú

1- Thuê Nhà hát

10 triệu

10,0 triệu


2- Thuê Máy chiếu

4 triệu

4,0 triệu


3- Trang trí

1 triệu

1,0 triệu


4- Đặt ăn uống

34 triệu

37,2 triệu

Tăng 3,2 triệu

5- Các chi phí khác


4,2 triệu

Tăng 4,2 triệu

Cộng

49

56,4


Chi tiết các khoản tăng:

- Đặt ăn uống: đặt tăng thêm 2 bàn cho đủ với tình hình thực tế.

- Tổ chức Văn nghệ: mua vé máy bay cho DMĐ vô tổ chức VN và bồi dưỡng nhạc công (3,6 triệu)

- Mua thêm nước uống các loại (0,6 triệu)

3- TỔNG GỢP THU CHI

Tổng thu 54,7 triệu – Tổng chi 56,4 triệu = Còn thiếu 1,7 triệu

Một MTQ đã hỗ trợ 1 triệu, nên còn thiếu 0,7 triệu.

Kính báo - JM

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Còn 0,7t thì MTQ JM hỗ trợ tiếp :)

Nặc danh nói...

cac ban sai gon tai chinh cong khai ro rang cac ban ha noi can hoc tap

AK7 nói...

Sax!K7 xin đính chính:trong cuộc họp sau khi ôg HMK6 nhẩy nhổm lên phản đối về sự đóng góp có ý bắt buộc...Sau đó trong cuộc họp đã nhất trí rằng tính số người và số bàn các khóa đã đăng kí.K7 xin đăng kí 2 bàn và trong thục tế có dư 5 người nhưng vẫn ngồi đúng 2 bàn.Như vậy số tiền mà K7 đã đóng góp là đúng với đăng kí.Không hiểu ôg JM và ôg HMK6 đăng phần ghi chú là có ý gì?

Nặc danh nói...

To AK7.
Anh viết báo cáo đúng với thực tế, và riêng với K7 cũng đúng những gì AK7 đã trao đổi về diễn biến ngày hôm đó ở K7. Chẳng có ý gì khác cả.
Mừng nhất là có khó khăn lúc đầu chỉ thu đươc 48,2 triệu thiếu 8,2 triệu, nhưng bây giờ còn thiếu có 0,7 triệu là coi như ổn rồi.
Anh nhờ HMK6 đăng giúp vì tự anh kô làm đc việc đó.
Vậy nha. JM