Thứ Sáu, tháng 10 29, 2010

Tại cái nước Việt mình nó thế

Đọc đoạn cuối của Phát ngôn và Hành động trên VietNamNet, thấy... quen quen. Ra thế!

Với các nước văn minh trên thế giới, người ta hành xử theo kiểu trách nhiệm "nặng ngàn cân" và việc từ chức "nhẹ như lông hồng".
Còn ở ta, thì có khi trách nhiệm "nhẹ như lông hồng", và từ chức lại "nặng ngàn cân". Khổ thế đấy!
Chợt nhớ nụ cười hóm của nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến: "Tại cái nước Việt mình nó thế".

Không có nhận xét nào: