Thứ Sáu, tháng 10 15, 2010

Chân dung Hạm trưởng "tàu ngầm Chi lê-33"


Lúc tàu bị đắm, như một thông lệ của biển cả, Hạm trưởng chiếc "tàu ngầm Chi lê -33" là người cuối cùng rời tàu (không tính nhân viên cứu hộ).

2 nhận xét:

VNQ nói...

Chuyện cứu thợ mỏ ở Chi lê, đúng là tình Người. Nhìn người mà ngẫm ta. Chẳng may mà Vn ta...chắc lấp lỗ!!!!!!!!!!

Nặc danh nói...

Ace có thể xem thêm "Cứu hộ 33 thợ mỏ..." bên ban troi k3.