Thứ Bảy, tháng 1 24, 2009

Xuân về trên Sài Gòn, hoa mai rực rở. Vì sao Hoa Mai lại vàng?

Minh Kính

MAI PHƯƠNG NAM

Em hỏi vì sao Đào lại hồng?
Rằng: màu hồng ấy của dòng sông.
Em hỏi vì sao Mai vàng thắm?
Rằng: màu nắng ấy, em biết không.

Dầu dãi nắng mưa Đào hóa vàng.
Máu đào trộn với nắng chói chang.
Ba trăm năm ấy gan và chí
Để rực trời Xuân Mai phương Nam.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nay vợ làm cơm cúng, tôi dọn dẹp - ở khâu hoàn thiện, mãi tới giờ mới hở ra để vô blog mà nhởn.
Thấy thơ nhà bác Kính cấc. Hay. Mình thì chịu. Loại như mình, thơ con cóc e cũng khó, huống hồ thơ. Nhưng chả lẽ không có gì họa với nhà bác, thôi thì "chộp" được cái gì thì họa cái nớ:
Mảng vui rượu sớm cờ trưa(*),
Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh(**).
(*)trong trường hợp của tôi là dọn dẹp cuối năm, chứ cờ rượu chi mô.
(**) nhà tôi không đào cũng không sen.
HCQuang