Thứ Tư, tháng 1 21, 2009

Tào lao: CHUYỆN CON MÈO

Minh Kính

Cơm chiều xong, vây quanh bếp lửa nhưng không nói chuyện bếp núc nữa mà bàn chuyện linh tinh cho tiêu cơm. Cô cháu gái hỏi: Bác có nghe chuyện cây Bàng Biển với công ty Thuận Thảo, Hiếu Thảo gì đó chưa?
MK trả lời: Bác có nghe, nhưng thôi, việc của người ta chả cần bàn. Bây giờ bác cháu ta nói chuyện tào lao cho vui thôi.
Bác hỏi các cháu: Ai thấy con mèo già bao giờ chưa?
Các cháu đều nói: Chưa.
Cũng phải thôi, quán tiểu hổ mọc như nấm làm sao mèo kịp gìa để mà thấy. Không thấy thì ta thử tưởng tượng xem khi con mèo về già nó sẽ thế nào?
Chắc là lông rụng, mắt mờ tai điếc chứ gì.
Gìa thì phải biến đổi. Con mèo cũng thế, nhưng biến đổi theo hướng khác các con vật khác. Đại lọai như: Đuôi dài ra, lông tốt hơn, mắt sáng hơn, tai to hơn thính hơn. Chân dài hơn và nhanh hơn. Đặc biệt là bộ lông của nó, dù là mèo trắng mèo đen gì thì cuối cùng trên lưng cũng biến thành màu nâu, dưới bụng biến thành màu trắng, trừ ở Bắc cực thôi.
Các cháu hỏi: Thế Bác thấy rồi á?
Chưa. Mắt bác thì chưa thấy nhưng tai thì có nghe.
Bác nghe ở đâu người ta nói vậy: Bác nghe tổ tiên cha ông chúng ta từ xưa đã nói: "mèo già hóa cáo" đấy thôi.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

K3 NVT phần lớn sinh nhằm năm Tân Mão ( 1951 ), cầm tinh con Mèo. Số hóa "cáo" thì không có mấy mà số hóa thân lại vừa có thêm bạn Hữu Hoàng. Cầu mong hương hồn bạn tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Tạ Vinh