Thứ Sáu, tháng 1 09, 2009

Thư Mỹ Yên

Hôm nay nhận thư của đ/c Tuấn, hiệu trưởng Trung học Cơ sở xã Mỹ Yên.
Ghi chú: đ/c Tuấn ở xã khác, đã có nối mạng nên có thể giao lưu qua thư với anh em ta. Địa chỉ mail trunghoc.myyen@gmail.com. Đ/c Quang là bí thư ĐU Xã Mỹ Yên. Anh em Trỗi ta có ý kiến gì với Xã gửi qua mail với đ/c Tuấn.

Em đã nhận được thư của Anh .Em đang tích cực cho anh chị em tiếp xúc với công nghệ thông tin, một số phần mềm đặc biệt phần mềm anh cho rất hay. Anh và gia đỉnh khoẻ không?Em đang bàn cùng anh Quang sau tết lập trương trình xuống thăm các anh Trường Trỗi. chúc Anh và gia đình mạnh khoẻ. trước tết lên Mỹ Yên đI anh.

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Đã trả lời thư anh Tuấn: khi nào Xã tổ chức về thăm "bạn Trỗi" thì báo trước để mình báo cho các khóa khác, các anh BLL Trường, ... tiếp đón thân tình.