Thứ Sáu, tháng 3 22, 2013

...tiết lộ thông tin người dùng


Tuổi Trẻ
Theo AFP, Microsoft tuyên bố hôm 21-3 (giờ Mỹ) đã nhận được 75.378 yêu cầu cung cấp thông tin người dùng trong năm 2012. Công ty này cho biết có đến 137.424 tài khoản trên mạng có thể bị ảnh hưởng từ những yêu cầu tiết lộ thông tin này.
Microsoft đã cung cấp nội dung trao đổi của người dùng theo 1.558 lời yêu cầu trong tổng số đó. Ngoài ra, họ còn tiết lộ những thông tin khác như email, tên, vị trí và địa chỉ IP của người dùng.
...Tuần rồi, một thẩm phán ở Mỹ đã tuyên bố việc yêu cầu cung cấp thông tin như thế là vi hiến vì vi phạm quyền công dân.
Thật ra bất kỳ luật pháp nước nào cũng cho phép danh nghĩa an ninh quốc gia được xâm phạm bí mật đời tư của công dân/người tổ chức cư trú. Vấn đề là cách thực hiện các xâm phạm đó có hợp pháp hay không, từ việc xác định "đối tượng an ninh quốc gia" cho tới kỹ thuật thực hiện và giám sát đều phải minh bạch theo luật pháp.

Không có nhận xét nào: