Thứ Sáu, tháng 3 01, 2013

Lý Quang Diệu: ‘Trung Quốc sẽ thất bại nếu xung đột với Mỹ’

Theo Tiền Phong Online
"...các nước khu vực còn nhớ những kỷ nguyên thống trị của thiên triều và lo ngại hơn hết tham vọng đế quốc, những quan hệ tồn tại từ thời Trung cổ mà Trung Hoa có thể hi vọng khôi phục (tâm thần thể hoang tưởng Đại Hán, HT).
Ông Lý Quang Diệu khuyên Trung Quốc trong 40-50 năm tới “có thái độ nhỏ nhẹ", "không nhú đầu" và kiềm chế tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Trung Quốc càng không nên nhào vào cuộc chạy đua vũ trang như Liên Xô cũ. Tác giả "sự màu nhiệm kinh tế Singapore" cho rằng, Bắc Kinh chắc chắn sẽ thất bại nếu xảy ra xung đột vũ trang với Washington.
Tiếp tục dòng suy nghĩ, ông Lý chia sẻ với các nhà báo phỏng vấn là mặc dù trong vài năm tới Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt Mỹ về tổng GDP, nhưng quốc gia "không bao giờ có thể vượt Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và phát triển ứng nghiệm".
"Tính sáng tạo, kiên trì và tinh thần cách tân sẽ cho phép Mỹ giải quyết những khó khăn hiện tại và lấy lại khả năng cạnh tranh." Trong khi ở Trung Quốc (và ở VN, HT), sự lạc hậu của nền văn hóa truyền thống và sự chậm tiến của hệ thống chính trị sẽ áp đảo tinh thần sáng tạo và tự do trao đổi ý tưởng..."

Không có nhận xét nào: