Thứ Bảy, tháng 3 16, 2013

Tuấn Sơn dự giao ban Vườn Treo

Hai chị em Tuấn Sơn có việc nhà, từ nghĩa trang Bất Bạt trở về ghé giao ban Vườn Treo. Đúng ngày tụ tập, tiện đường tiện giờ. Có mặt chắc ăn rồi thì TuNgu gọi thêm. Cuộc gặp kéo dài tới 23h, mấy lần thêm rượu, rất vui.


Không có nhận xét nào: