Thứ Năm, tháng 5 27, 2010

Đọc thêm

Nên đọc thêm bài này của Gs Cao Huy Thuần

2 nhận xét:

tualinh nói...

Cám ơn QT đã dẫn bài này-rất hay!
Xin bày tỏ mấy cảm nghĩ 'thô thiển' và 'ngờ nghệch',hy vọng các bậc cao nhân thể chấp cho một kẻ 'ngoại đạo'.
(Nói nhỏ này : cũng là để 'tám' chơi với ACE mình ) :)
Phương pháp của Đạo Nguyên (Dogen) không hẳn là 'cực đoan',nó 'khắc nghiệt' với dụng ý tạo sự 'tập trung' cực độ tránh 'phân tâm'.
Nó chỉ ra cách đơn giản nhất cho bất cứ ai,dù cho là người đó thất học-nếu 'khai tâm' đều hiểu được, để có thể tiến sâu xa vào con đường 'thiền'.
"Đừng bám vào lời, vào chữ; hãy nhìn vào mình mà quán. Như vậy, thân và tâm tự nhiên biến mất và Phật tính nguyên thủy hiện ra"
Đây là lời dạy cực kỳ sáng suốt và căn cốt!'thiền' chỉ cần thế là đủ, chả lần thêm lý lẽ nào khác!:)
*
Muốn 'thiền' ở cấp độ tìm sự an lạc thân-tâm trong đời sống thường nhật,thì ta hàng ngày cứ chiêm nghiệm bài 'Cư trần lạc đạo' của Phật Hoàng Trần Nhân Tông:

“Ở đời vui đạo cứ tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chẳng hỏi thiền”.

là đủ-cũng chả cần lý lẽ nào khác!
:))

N.TV nói...

Chẳng phải trị quốc mà cái gì cực đoan cũng hỏng!