Chủ Nhật, tháng 5 23, 2010

"Chia sẻ những bài hát quân đội"

...là một chủ đề của Quân sử Việt Nam.
Tôi rất thích các bài hát "thời của mình". Và chủ đề này khá thỏa mãn mong muốn ấy.
Xin giới thiệu với mọi người một bài hát trong số đó. Các bài khác mời tự khai thác.