Thứ Sáu, tháng 5 21, 2010

Bóng đá


Sắp đến Giải bóng đá thế giới 2010, tìm thấy cái hình (2008) này, họ chú thích là " Cú đá vào đầu rất kinh khủng". Nhìn thấy ảnh chụp đẹp, nhưng qủa là thể thao thế này thì chả "plaît" chút nào

Không có nhận xét nào: