Thứ Ba, tháng 3 02, 2010

Tin buồn

Cụ Trần Quyết, thân sinh anh Phạm Ngọc Quảng k4, đã mất tại Viện QY 108 sớm nay.
Lễ viếng Cụ sẽ được tổ chức từ 7h30 ngày 5/3/2010, tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang sẽ tiến hành từ 11h cùng ngày.

Các bạn Trỗi sẽ vào viếng lúc 10h30 sau đó dự lễ truy điệu và đưa tang.
Xin các bạn đến sớm ít phút để tập hợp.

15 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng và gia đình.
DS

TranKienQuoc nói...

Xin chai buồn cùng Quảng và gia đình!

NhatTrung nói...

Xin chia buồn cùng anh Phạm Ngọc Quảng và gia đình!

N.TV nói...

Xin chia buồn cùng Phạm Ngọc Quảng và gia đình.

Nặc danh nói...

Gửi lời chia buồn cùng gia quyến
TTXVH

Unknown nói...

Xin chia buồn cùng P.N.Quảng và gia đình !

TQtrung nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng và gia đình.

Phú Hòa nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng cùng gia đình.

Minh Thu Le nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quãng và gia đình

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng và gia đình.
VT.

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng và gia đình.
HCQuang

Tuong Lai nói...

Xin chia buồn cùng Ngọc Quảng và gia đình.

Văn Công Phước nói...

Xin chia buồn cùng Phạm Ngọc Quảng và gia đình!

Thanh Bình nói...

Xin chia buồn cùng Phạm Ngọc Quảng và gia đình!

Unknown nói...

Tối nay trên VTV1 có giới thiệu về cụ TRẦN QUYẾT,mình hiểu hơn về Cụ!XIn Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Cụ!Xin chia buồn với gia đình hai bạn:PN Quảng và Ng Thụy Linh!