Thứ Ba, tháng 3 30, 2010

Thực hư chuyện người Việt nhảy múa trong lễ tế Mã Viện

Tuần Việt Nam Net có bài về việc này: "Trên một số diễn đàn tại Việt Nam gần đây xôn xao chuyện đoàn biểu diễn nghệ thuật Việt Nam sang Trung Quốc, trình diễn trong lễ tế Mã Viện (người Trung Quốc tôn là Phục Ba Tướng quân)...
Cái mà một số thành viên diễn đàn bình luận là: "Đoàn biểu diễn nghệ thuật Việt Nam, dù không biết tiếng Hán, vẫn tham gia trình diễn trong lễ tế Mã Viện" thực chất theo chú giải ghi dưới hình ảnh thì là "Đoàn Việt Nam có tên gọi Gia Tân tham gia giao lưu". Nghĩa là đây là hành động tự phát, không theo một tổ chức nào, của một số bà con người Việt có họ hàng, liên quan tới tộc người Kinh tại Đông Hưng, tham gia biểu diễn...


Cũng ở đây có bài Sự lạc hậu của giấc mơ TQ, nhân có ấn phẩm "Giấc mơ TQ" mới được xuất bản gần đây tại Bắc Kinh.
Bài viết chỉ ra triết lí "TQ sẽ lãnh đạo thế giới nhưng không làm bá đạo như Mỹ mà thực hành vương đạo. TQ thế kỷ XXI phải trở thành TQ vương đạo. Bản chất của vương đạo là đạo đức nhân nghĩa, dựa nguyên tắc "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (lời Khổng Tử: Điều gì mình không thích thì chớ đem đến cho người khác), kiên trì bình đẳng, công bằng, chân thành rộng lượng, hoà bình, dùng sức mạnh đạo đức để cảm hoá kẻ khác chứ không áp bức họ, phòng ngự tự vệ chứ không đánh trước, không lạm dụng vũ lực" thực ra cũng cũ như hành động nghìn năm của họ, một thứ tự huyễn hoặc thần trí của giới cầm quyền, kích động thần dân vào các cuộc xâm lăng tàn bạo.

6 nhận xét:

HCQuang nói...

Địa bàn của người Việt là từ nam sông Trường giang đổ xuống tới tận Việt nam, sử gọi là Bách Việt. Trong 100 bộ tộc Việt thì tại đất Việt nam có Âu Việt và Lạc Việt.

Nhà anh Mã Viện hồi xưa chẳng biết thuộc dân tộc mô, người Việt/Hán/khác, nhưng với ta, ta chỉ cần biết là ảnh đưa quân qua xâm lược Việt nam, tàn sát dân Việt nam.
Vì thế, dân Việt nam, tức Âu Việt và Lạc Việt xưa chắc chắn không mê ảnh rồi, chắc chắn không mần lễ ca ngợi ảnh.
Những người ca ngợi ảnh có thể là người Hán giả danh người Việt, nhưng cũng có thể là người Việt thiệt tình, nhưng là người Việt của một trong 98 bộ tộc Việt như nêu trên.

Nặc danh nói...

Mã Viện là dân Hán chắc như bắp! Cứ cái họ là biết rồi!
Còn đám múa hát, nếu là Bách Việt thì cũng mất gốc rồi! Nhưng tôi thực sự muốn biết đàm này, có đúng là công dân CHXHCN VN hay ko? Nếu đúng thì có lẽ, cãnh sát hình sự phải vào cuộc thui! Và hình phạt phải thuộc diện "gây tổn thất nghiêm trọng" cho tuinh thần dân tộc

4 SG

tranbachai nói...

Bài dẫn 2 cũng sâu sắc phết sao không thấy các bác bình lọan như bài 1 nhỉ.

Nặc danh nói...

Theo Mao " Cách mạng sinh ra trên đầu súng ". Hậu duệ của Mao thì chắc " Hòa bình bền vững nơi đầu súng " mà thôi. Ngày xưa, khi Vệ Ưởng yết kiến vua Tần. Nói đến vương đạo, vua Tần ngáp ngắn ,ngáp dài; cho Ưởng nói chuyện viễn vông không thực hiện được. Vệ Ưởng xin tiếp kiến lần nữa. Nói đến bá đạo; Tần hiếu công mải nghe, đầu gối của mình lê đến trước chiếu Vệ Ưởng lúc nào không biết...
HQK

Quế Lâm nói...

Đây chắc là người Việt của Việt vương Câu Tiễn

4 SG nói...

Bài 2 ko cần bình lựng, vì đọc đủ các bài liên quan, thì đã có câu trả lời rồi! Vì trước đây, Ban tuyên giáo có cho viết bài về TQ đâu, vì mối quan hệ đặc biệt "nhạy cãm" giữa hai Đảng mà ko cần dân chúng xía vô.

4 SG