Thứ Bảy, tháng 11 29, 2008

THẦY DẠY SỬ

Có một thông tin đã lâu.Thầy Thích (Nguyễn Đăng Thich)dạy môn Sử hiện ở Ngô Nội.Trung Nghĩa,Chợ Chờ,Bắc Ninh. Đã lâu rồi chúng ta không thấy nhắc đến,trong danh sách cũa trường cũng có tên Thầy rồi.Có lẻ cũng có dịp tổ chức thăm Thầy.

Không có nhận xét nào: