Thứ Hai, tháng 11 17, 2008

Giải chữ vuông xem blog bằng IE

Đề tài cũ chả ai còn nhớ, nay nhắc lại. Là chuyện xem Bạn Trỗi bằng trình duyệt của Microsft (IE) bị chữ ô vuông.

Có hai cách giải:

1. Không dùng IE nữa mà chuyển sang dùng FireFox.
2. Chọn đúng cách dùng IE, bằng cách trong IE vào bảng chọn Tools, chuột vào Internet Options, ra hình sau:

Bấm vào nút Accessibility ở góc dưới bên phải, ra hình:

Chuột vào ô vuông như trên hình để chọn Ignore Fonts Styles Specified on Web Pages


Bây giờ chỉ cần OK là ok.
Cám ơn bài giải của một cháu k9 nào đó.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhất Trung, Thủy bều, xem đi mà áp dụng. Cứ than hoài.
HCQuang