Thứ Năm, tháng 7 19, 2012

Vườn QG Bạch Mã, nghe và biết

Đọc bài Lo cho Bạch Mã đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần vừa rồi mới biết tin của Chí hâu nói với VHP trong chuyến từ Quy Nhơn về là đúng. Rằng Vườn QG Bạch Mã đang đóng cửa để tu sửa, làm đường, không lên được đâu.

Rồi theo chỉ dẫn, đọc lại bài cũng của Tuổi Trẻ năm 2010 Tan nát vườn quốc gia Bạch Mã thì biết Vườn đã đóng cửa từ gần hai năm trước (cuối 2008 chăng?).
Tấm ảnh của Thái Lộc trong Tuổi Trẻ 2010 cho thấy Hải Vọng Đài đã biến thành chùa. Mà theo bài mới đây thì chùa này đã nhận được yêu cầu, đang rút đi.
Năm 2007 khi chúng tôi tới thì nó còn đang nguyên sơ không ai trông nom hương khói thế này :-)
Lưu ý ngoài việc thêm những thứ của chùa ra, nhà chùa (hay ai?) còn bỏ đi mất quả chống sét hiện đại giá trị cả ngàn USD trên nóc, thay bằng cột thu sét thông thường lại ngắn tủn.
Theo bài báo thì Vườn QG Bạch Mã sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay và chính thức mở lại dịch vụ du lịch vào dịp 30/4/2013.
Vậy là nếu có dịp chúng ta sẽ lại được lên xem lại cảnh cũ và biết những đổi mới của Vườn. Ít nhất thì đường cũng dễ đi hơn chứ không như ngày trước hai xe con tránh nhau chỉ lo thò chân ra vực.

Không có nhận xét nào: