Thứ Sáu, tháng 7 06, 2012

Những khuôn mặt mới, và vắng

Đầu giờ làm việc tôi lấy hai tấm ảnh toàn thể các cuộc gặp 2009 và 2012 để lên lại danh sách các bạn đã dự.
Lưu ý ảnh năm 2009 thiếu Hoài Thuận, Mạnh Lảnh và Xuân Minh, ảnh năm nay thiếu Châu Nguyên đến vào hôm sau.
Tính cả hai năm chúng ta có tròn 60 bạn đã dự gặp mặt toàn quốc, trong đó năm 2009 là 49, năm 2012 là 43.
Có mặt cả 2 năm (2009 và năm nay) là 32 người.
Các bạn đã dự năm 2009 mà năm nay vắng mặt là VC.Phước, Hồ Mai, TM. Lảnh, HM.Nghĩa, PN.Quảng, Nguyễn Kích, Phạm Minh, ĐP.Hòa, LQ.Anh, VQ.Ân, LQ.Thái, TT.Bắc, NT.Liêm, PV.Hùng, PV.Thắng, LX.Hoa, BY.Trình; tổng cộng 17.
So với năm 2009 năm nay có các khuôn mặt mới, là TC.Nguyên, VĐ.Định, NĐ.Hùng, NM.Dũng, TP.Tùng, Phan Sơn, TQ.Trung, TQ.Tâm, NT.Minh, Trần Hà, HV.Thắng; tổng cộng 11.
Xem thống kê chi tiết ở bảng tính, hoặc ngay tại đây


Số\Năm 2009 2012
1 Cát Thịnh Cát Thịnh
2 Chí Quang Chí Quang
3 Công Phước
4
Châu Nguyên
5 Dũng Sô Dũng Sô
6 Dương Minh Dương Minh
7 Đại Cương Đại Cương
8
Đại Định
9
Đăng Hùng
10 Đình Hải Đình Hải
11 Hạnh Phúc Hạnh Phúc
12 Hòa Bình, Vũ Hòa Bình, Vũ
13 Hoài Thuận Hoài Thuận
14 Hồ Mai
15 Hồng Hải Hồng Hải
16 Hữu Cường Hữu Cường
17 Hữu Dũng Hữu Dũng
18 Hữu Thành Hữu Thành
19
Mạnh Dũng
20 Mạnh Lảnh
21 Minh Đức Minh Đức
22 Minh Kính Minh Kính
23 Minh Nghĩa
24 Minh Thái Minh Thái
25 Ngọc Nhân Ngọc Nhân
26 Ngọc Quảng
27 Ngọc Tuấn Ngọc Tuấn
28
Phạm Tùng
29
Phan Sơn
30 Nguyễn Kích
31 Phạm Minh
32 Phú Hòa
33 Quang Chí Quang Chí
34
Quang Trung
35
Quyết Tâm
36 Quốc Anh
37 Quốc Ân
38 Quốc Thái
39 Tất Thắng Tất Thắng
40 Thanh Bắc
41
Thanh Minh
42 Thế Nam Thế Nam
43 Toàn Thắng Toàn Thắng
44 Trung Liêm
45
Trần Hà
46 Tuấn Sơn Tuấn Sơn
47 Tuyết Mai Tuyết Mai
48 Từ Ngữ Từ Ngữ
49 Tương Lai Tương Lai
50 Văn Hùng
51 Văn Tín Văn Tín
52 Văn Tuấn Văn Tuấn
53 Việt Hoa Việt Hoa
54
Việt Thắng
55 Vĩnh Định Vĩnh Định
56 Vũ Thắng
57 Xuân Hoa
58 Xuân Minh Xuân Minh
59 Xuân Thủy Xuân Thủy
60 Yên Trình

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Năm 2012 có mặt 43 người so với cả hai năm(2009 và 2012) là 60 người. Sao tổng quản HT không học tập anh Qt, đem 17 tên cho vào Photoshop, thế là năm nay cũng đủ 60 tên k4, vậy có vui không hè ?
Sao HT đem Canon 7D chụp xong rồi lại đưa anh Qt giữ hộ à,rồi lại nhờ qt post ảnh lên, rắc rối thế!
hay là hai anh cùng chung tay làm ăn giúp cho k4 cùng vui hội tụ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Ấy chớ, cho thêm cả 17 tên nữa vào thì còn gì là "báo chí" nữa :-)
Còn mớ ảnh mà Tt sử dụng chắc là đã bị "phát tán" từ thẻ nhớ gửi cho HMk6.