Thứ Hai, tháng 7 30, 2012

Móm :-(

"Thị..." ơi thị rụng bị già
Già để già mút chứ già không... xời
Hôm nọ vừa trêu Hq thế :-)
Mấy hôm rồi súc miệng thấy kêu lanh canh. Lạ! Phân tích một hồi thì ra nước lùa răng khua vào nhau ra thế :-(
Nha sĩ báo tin xanh rờn "một chiếc tiêu chân, nhiều chiếc sắp tiêu, sẽ có thảm họa". Hu hu.
Vội đề nghị có hành động khẩn cấp, cứu trễ còn hơn không. Sắp tới sẽ phải vá víu đắp điếm để khỏi có vinh dự đứng vào hàng ngũ những người... mút thị... :-)
Tầm nhìn tới 2020 có lẽ phải thỉnh thoảng dạo bệnh viện, xem người ta có gì hay hay thì vào làm một nhát. Chả phải anh TĐ nhà mình làm một nhát mà cứu được bàn thua tắt sớm đó sao, he he...

1 nhận xét:

TQtrung nói...

Chỉ cần nhịn không mua một con cuaKing 5triệu đồng là có một răng titan ở chỗ bà này tha hồ nhai, khỏi phải mút hehe! tưởng hôm nọ đã làm răng rồi mà! hay lại lung lay tiếp?