Thứ Hai, tháng 7 02, 2012

Quy Nhơn, chia tay

Tối 1/7, đúng ngày nhập ngũ năm xưa chia tay để về các đơn vị khác nhau, lại có một cuộc liên hoan chia tay gặp mặt.
Hợp xướng bạn Trỗi "Tiến bước dưới quân kỳ" mở đầu. Kết thúc buổi vui là "...đời mình là một khúc quân hành...". Rất tiếc không có ảnh mà chỉ có hình động.
Trước buổi liên hoan có một ngày đi chơi nhóm nhỏ tự lo. Mấy hình dưới đây là của nhóm đi Lương Sơn-Bãi Dại, căn cứ của "Lý" Tống, người bạn thân thời nhỏ của Đại Cương, Thủy bều, Dũng Sô; cũng là chỗ quen biết của  bạn Trỗi ta.
2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay quá. Có hình động đậy là tuyệt vời rồi!

HMK6

thuy beu K4 nói...

Ảnh cuối chụp thiếu Đại Cương,vì tình cờ mà 3 thằng bạn hồi nhỏ,lại cùng vào Trỗi,lại cùng K4 cả,Còn Tống đang học ĐHNN1 năm thứ 3(cùng lớp với Võ Đức Huy-UVTWĐ,Bí thư Đảng Đoàn các doanh nghiệp TƯ)thì nhập ngũ 1972 rồi chiến đấu ở MĐ Nam Bộ,sau giải phóng mới học tiếp,ra trường,về làm giáo vên TCNN Tỉnh...