Thứ Tư, tháng 8 25, 2010

Đôi điều tôi biết (Từ Ngữ viết)

Từ Ngữ gửi một bài viết về "anh Văn" với tư cách là cộng sự cũng là con của GS Từ Giấy cố Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng.

"...Tôi viết mấy dòng này để muốn nói rằng Đại tướng là nhà quân sự đại tài, nhưng mặt khác Đại tường là người am hiểu sâu sắc về khoa học kỹ thuật, là một người sâu sắc trong chỉ đạo đến tận từng chi tiết (11 điều điều bảo vệ sức khỏe), là nhà hoạch định chính sách (xây dựng tiêu chuẩn ăn trong quân đội), là người thực tiễn (đảm bảo cho bộ đội ăn trong chiến tranh giải phòng dân tộc: lương khô, gạo bốn túi, rau rừng…), là người có tầm nhìn xa (cải thiện dinh dưỡng cho nhân dân khi đất nước còn khó khăn) và hơn cả là tính nhân văn (dậy nghề và dậy làm người ). Tôi là bậc con cháu, cũng từng là lính, đang công tác ở một viện nghiên cứu mà chính Đại tướng là người ký quyết định thành lập năm 1980, tôi cảm ơn Đại tướng vì những gì Đại tướng đã làm cho dân tộc này, giải phóng con người, nâng cao chất lượng sống của con người dù Đại tướng là nhà quân sư, nhưng tôi vẫn nhìn thấy từ Đại tướng nhà khoa học vì sức khỏe con người, Xin chúc Đại tướng khỏe!"

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

@từ Ngữ và các bạn Trỗi:Lão Đại tướng mà ca ngợi "thì hết cả tháng",kể cả các nước kẻ thù,với tôi Cụ là "Bác Cả LLVTND"và còn là"Nhà văn hóa ",nhà tư tưởng lớn...Nhân sinh nhật lần thứ 100 của "Lão Đại tướng" ,chúc Bác Cả mạnh khỏe,sống lâu!/TBK4