Thứ Sáu, tháng 8 27, 2010

Lời cám ơn

Võ Hạnh Phúc thay mặt gia đình xin gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đã có lời chúc mừng nhân ngày sinh thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tất cả các lời chúc đều đã được chuyển tới Đại tướng vào buổi sáng ngày 25/8, trong lời chúc chung của "các bạn gửi lời", khi gia đình tổ chức mừng Sinh nhật tại Viện 108.
Đại tướng Võ Nguyên Gíáp vui và tỏ lòng cám ơn.

Không có nhận xét nào: