Thứ Bảy, tháng 8 07, 2010

Cúng cơm 49 ngày Hoàng Đức Cường

Anh Hoàng Triệu Hùng có lời mời anh chị em k4 và lính Trỗi thân thiết lên Thái Nguyên dự cúng cơm 49 ngày của Hoàng Đức Cường. Anh cũng nhờ báo cho Ngọc Việt.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

KG:Anh H.T.Hùng và vong linh H.Đ.Cường:Vì xa xôi,cách trở ,TBK4 không thể ra với bạn được ,xin 1 nén "TÂM NHANG" trước vong linh bạn nhé!Cường ơi!Bạn TRỖI quanh ta mà...!/TBK4