Thứ Tư, tháng 8 11, 2010

Người Việt xây Cố cung, Bắc kinh

Mời xem thêm về Nguyễn An,kiến trúc sư đã xây dựng Cố cung, Bắc kinh ,Người bị nhà Minh (Trung Quốc) bắt cùng Hồ Quý Ly( Trích Wiki...)

Không có nhận xét nào: