Thứ Sáu, tháng 8 13, 2010

BanTroi "đi chợ" Budapest

Xem tại đây

http://nvtk6.multiply.com/journal/item/668/6683 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Hồng Quang k6 lại quen chính ở Viện KTQS chứ lại.

Unknown nói...

Xem ảnh lai nhớ các bạn và những năm tháng sống ở nước Hung hẹn gặp lai Triều ngỗng , Tô Thắng,Hồng Quang, và Thành nông năm tới tại Hung nhé.(Nhờ A H Thành gửi giúp vào trang của K6, thank.

HữuThành.Nguyễn nói...

@nguyen: không cho sang được vì phải có danh mà mật khẩu.