Thứ Ba, tháng 9 29, 2009

Lưu ảnh màn hình với ScreenGrab trên FireFox

Anh em ta làm việc vất vả trên máy tính nhiều khi muốn lưu lại nội dung nhìn thấy trên màn hình. Khi đó lại thấy vất vả hơn, vì thiếu công cụ.
Các công cụ lưu ảnh màn hình thường được phát triển như một ứng dụng độc lập, vì thế nó trở thành "kiến thức cộng thêm" vào trí não các cụ, làm cho các cụ rất là mệt mỏi. Tốt nhất là... quên nó đi. Đấy là chưa kể có nhiều trình lưu ảnh chỉ lưu được trong phạm vi nhìn thấy của một khổ màn hình. Muốn lưu một bài (hoặc một trang web) dài hơn khổ màn hình thì lại phải dùng công cụ khác. Thường khi này người ta phải dùng "lưu dạng trang web" là một chức năng của trình duyệt. Kết quả của nó là một trang web với đầy đủ các liên kết,... mà đôi khi ta không cần.
Cái cần chỉ là ảnh có thể xem lại được bằng các trình xem ảnh thông thường. Rất may trình duyệt FireFox có các chức năng được cộng thêm vào. Và ScreenGrab là chức năng cộng thêm giúp ta làm việc đó. Sau đây là cách cộng thêm chức năng ScreenGrab vào FireFox.

Trong trình duyệt FireFox, bấm bảng chọn /Tools/Add-ons để mở cửa sổ Add-ons
Gõ ScreenGrab vào khung tìm (search), nhấn Enter.
Kết quả trải ra cho thấy có dòng ScreenGrab. Chuột vào khung ScreenGrrab, sau đó chuột tiếp vào nút Add to FireFox. Xong thì đóng FireFox. Chức năng ScreenGrab sẽ được cộng thêm vào FireFox khi mở lại lần sau.

Cách dùng:
Trong khung màn hình của trình duyệt FireFox, chuột phải để mở bảng chọn. Dưới cùng của bảng chọn là chức năng ScreenGrab.
Trỏ chuột vào dòng ScreenGrab để mở ra hai lựa chọn Save... và Copy...

  1. Nếu chọn Save... thì lại có ba lựa chọn: Complete Page/Frame..., Visible Portion..., Selection... Muốn lưu ảnh thành file thì dùng các lựa chọn này. Lưu ý xem file được lưu vào chỗ nào trên đĩa để còn tìm ra nó.
  2. Nếu chọn Copy... thì có ba lựa chọn giống như trên và thêm một lựa chọn Window... Muốn lưu tạm ảnh vào bộ nhớ để dán vào công cụ soạn thảo thì dùng các lựa chọn này.
Các lựa chọn:
  • Complete Page/Frame...: cả trang hay cả khung, dù cho khổ của nó lớn hơn kích thước màn hình.
  • Visible Portion...: vùng nhìn thấy của trình đang dùng.
  • Selection...: vùng tùy ý sẽ chọn ngay sau đó.
  • Window...: về nguyên tắc là copy cả cửa sổ hiện dùng. Nhưng thử thì không thấy như thế, nói cho đúng là chả có gì cả. Mọi người thử xem sao.
Tìm hiểu thêm tại http://www.screengrab.org

Lưu ý: Chỉ có hiệu lực trong vùng diện tích của trình duyệt FireFox

Không có nhận xét nào: