Thứ Sáu, tháng 8 28, 2009

Viếng bạn


Hôm nay K6 HCM đã đến thắp nhang cho bạn Quốc Bình tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trong ngày còn có nhiều bạn Trỗi K3, K4, K5, K7, K8 đến viếng. K6 HN cũng đã gửi vòng hoa vào viếng bạn.
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, rũ bỏ những ngày tháng đau buồn cuối cùng!

Không có nhận xét nào: