Thứ Bảy, tháng 8 29, 2009

Lại ảnh quý

Sáng nay, Hữu Thành phone hẹn đến rồi 8g30 có mặt để thực hiện "lưu ảnh tư liệu".
Khi này mới "nghĩa lộ" là "chà đồ nhôm" (chôm đồ...) của ông bạn DMĐ. "Mượn" để chuyển thành tài sản chung.
Thành đang "tái chế". Dù vậy vẫn post sớm tránh bị mất bản quyền(!!!).
Mời cùng nhận dạng bạn cũ!

Không có nhận xét nào: