Chủ Nhật, tháng 8 02, 2009

Họp lớp đầu tháng 8 không chỉ k3

Hôm nay k2 cũng họp lớp, HN hơn 20 người tới dự. Hóa ra các khóa từ 1-3 đều nhập ngũ ngày 1/8. Riêng k4 là 1/7.
Tình báo cho biết a. Mạnh Long xin từ chức LL viên vì "thay mặt khóa đến họp Ban LL trường bị bọn k7 k8 hỏi "em là khóa mấy", buồn cho cái mặt... trẻ". Mà cái bọn k7, k8 vô duyên. Không biết thân phận út ít còn đi hỏi người ta "em là".
Anh Chu Kỳ Minh, một nhân vật ai cũng biết, đã nhận lãnh trách nhiệm Ban trưởng.
Có điều k2 "thầm lặng" vì không chơi tin mạng, ít giao lưu với các k khác, là một dạng chuyển tiếp từ k1 (Bắc) chả họp bao giờ tới các k khác.
Cũng là một bản sắc, cứ thế phát huy.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Khóa đàn anh mà còn "trẻ dai", thật là "phước" cho quân Trỗi.
HCQang.