Thứ Bảy, tháng 8 22, 2009

Mỹ Yên, con số và suy luận

Ngày mai chúng tôi lại có một chuyến công vụ k4 lên Mỹ Yên: bổ sung cho quỹ sách giáo khoa dùng chung mà năm ngoái đã tặng cho các trường nhân ngày truyền thống tháng 10.
Nhắc lại mấy con số cơ bản để so sánh:
100% các cháu học sinh gia đình khó khăn về kinh tế được bạn Trỗi tặng bộ sách giáo khoa cho cả năm học, tổng cộng 257 bộ/cháu.
Năm nay để duy trì quỹ sách đó, chúng tôi hỏi xã số lượng bộ sách cần thiết bổ sung do mất, hỏng và số lượng gia đình có khó khăn.
Được biết năm nay, không kể lí do là gì, chỉ biết cần hơn 80 bộ sách. Như vậy số sách cần bổ sung là quãng 1/3 số sách năm ngoái đã cho.
Vậy nhờ anh em thử phân bổ số lượng đó cho các nguyên nhân: mất và hỏng, số hộ nghèo tăng giảm, và phân tích kết quả đạt được?
Đi về sẽ có thêm thông tin để anh em xử lý.

Không có nhận xét nào: