Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009

Xe lạ trong đoàn xuyên Việt

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xe chở gỗ lậu đi kèm vào đoàn xe xuyên việt

Nặc danh nói...

Xe này "thiệt hại" gấp mấy lần xe Tuấn "hủi" bị chộp.