Thứ Năm, tháng 7 02, 2009

BÁO CÁO TỔNG KÊT NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỌP MẶT K4

I- DANH SÁCH K4 THAM GIA HỌP MẶT (49 người):

1-PHÍA BẮC (21NGƯỜI): Nguyễn Cát Thịnh (*), Lê Đại Cương, Võ Hạnh Phúc, Vũ Hoà Bình, Phan Hoài Thuận, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Hữu Thành, Dương Minh Đức, Hoàng Minh Thái, Phạm Ngọc Quảng, Lê Ngọc Tuấn, Từ Ngữ (*), Lê Quốc Ân, Trương Thanh Bắc (*), Nguyễn Tương Lai (*), Văn Tuyết Mai, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Vũ Thắng.

2-PHÍA NAM (21 người) : Hà Chí Quang (*), Văn Công Phước, Võ Đình Hải, Bùi Dũng Sô, Nguyễn Kích, Trần Mạnh Lảnh, Dương Minh, Ngô Minh Kính, Hoàng Minh Nghĩa, Đặng Ngọc Nhân (*), Lê Quốc Anh, Lê Quốc Thái (*), Lê Tất Thắng, Trần Thế Nam (*), Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Trung Liêm, Trần Tuấn Sơn, Vương Vĩnh Định, Hồ Xuân Mai, Nguyễn Xuân Minh, Bùi Yên Trình.

3-NƠI KHÁC (7 người): Đoàn Phú Hoà, Trần Quang Chí, Phạm Minh, Huỳnh Hữu Dũng (*), Trần Việt Hoa, Lý Xuân Hoa, Huỳnh Xuân Thủy.

Dấu (*) là các bạn có thân nhân cùng tham dự,

II- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:
1-TỔNG THU: Tổng số tiền các thành viên K4 đóng góp phục vụ cho tổ chức họp mặt là 72,5 triệu đồng.

2-TỔNG CHI:
Mua quà tặng: 12,000 tr.
Ăn uống chiêu 27/6, trưa và chiều 28/6: 23,260 tr.
Tất cả các chi phí dịch vụ phục vụ họp mặt: 11,320 tr.
Tài trợ đi lại, KS cho khách mời và một số thành viên K4: 4,200 tt.
Tổng cộng: 50,780 tr

3-CÒN LẠI: 72,500 tr - 51,780 tr = 21,720 triệu đồng.

III- KÊT LUẬN:
Đại diện BLL các khu vực đã hội ý, kiểm tra tình hình thu chi, thống nhất số liệu nêu trên và sơ bộ kêt luận:

1-BLL các khu vực và BTC đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Họp mặt K4 Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp và nhập ngũ.

2-Số tiền còn lại (21,720 triệu đồng) giao cho BLL K4 SG tạm giữ. BLL K4 sẽ có quyết định sau về việc quản lý và chi tiêu số tiền này.

Thay mặt cho BLL các khu vực và BTC
Dương Minh

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vu~ Toa`n Tha(ng' chu?

Nặc danh nói...

Bổ xung K4 phía nam: Vương Vĩnh Định.
DS

Nặc danh nói...

Ảnh chụp toàn thể K4 bị thiếu mất mấy đ/c.

HữuThành.Nguyễn nói...

Ảnh in gửi mọi người thiếu DMĐức, NgXMinh, TrMLảnh và PhHThuận.
Ảnh chụp trước đăng sau (2/7) thì thiếu 3 người sau.

Nặc danh nói...

Tôi giữ 1 ảnh của TQ cho,có Thuận tu khi và Văn Công Phước đứng cao nhất đằng sau.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Ảnh DS nói là ảnh của BTC làm cho mỗi bạn Trỗi k4 trong cuộc gặp này.
Còn ảnh có DMĐ là ảnh chụp trước đó. Anh DMĐ chỉ chờ đèn chớp một cái là biến nên ảnh sau không có mặt. Đã bổ sung cái ảnh ấy vào Ảnh gốc k4 để mọi người tùy nghi sử dụng.