Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009

Lời cảm tạ

Cha chúng tôi là ông Trịnh Văn Khiêm sau một thời gian bệnh nặng, do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 4h30sáng ngày 28/6/2009 tại Hà nội. Hưởng thọ 91 tuổi.
Chân thành cảm ơn các bạn trong trường đã đến phúng viếng và chia buồn với gia đình tôi. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin niệm tình tha thứ.

Trịnh Việt Dũng K4
Trịnh Việt Cường K6
Trịnh Chí Liêm K8

Không có nhận xét nào: