Thứ Tư, tháng 7 08, 2009

Bài hát tủ của ai?

Các bác có biết 2 bài hát dưới đây là 2 bài hát tủ của "ca sĩ" nào trong trường ta?


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài Ca Trên Núi
(bài hát trong phim vợ chồng A Phủ)
::: Nguyễn Văn Thương :::
Lời: Tô Hoài

Hơ hơ ....ơ ơ.......hơ hơ ....
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Hơ hơ ơ ớ ơ .... hơ hơ ....
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Hỏi rừng chiều có tiếng khèn ai đó
Khèn hát lên những lời mong chờ
Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
Trời Chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
Trời Chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Nặc danh nói...

Ca sỹ DC

Nặc danh nói...

Điều kiện để ca sĩ có thể hát và diễn tả nội tâm một cách toàn hảo nhất 2 bài này : Xin hỏi Đại Cương .
Các loại số điện thoại của Đại Cương xin hỏi TQ
HH

Nặc danh nói...

Đây là CA SĨ có 2 bài hát tủ. Mỗi trình bày đều thể hiện rất tuyệt!

Nặc danh nói...

Chỉ có điều hát các bài này phải rất tập trung và cô đơn (vì không ai hát cùng) như trong hình.

LêThanh nói...

"không ai hát cùng) như trong hình" vì không ai hát được như "ca sỹ" này nên "xấu hổ" trốn hết rồi.