Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009

TIN LE LÓI

Trưa nay dù có hơi chút men vì uốn với thèng cháu Đà nẽng,song vẫn nhớ nhiệm vụ( tự giao). Ghé qua nhà ông chính tri viên đội 1 đặc công HQ. hỏi để xác định thôi,ông có đánh nhau ở Cửa Việt không, trả lời: có.Ông có biết thằng Ơn con ông Sơn Quảng Bình không ông nói có. Nó hi sinh ở CửaViệt có đúng không,đúng.Ông có nhớ chôn nó ở đâu không, tao không nhớ. Tiếc quá DS chỉ mần được bí nhiêu thôi. Hôm nào Bùi Yên Trình đến nhà,tao sẽ cho gặp ông Đoàn Ngoc Tú để giao lưu, có thể sẽ thêm thông tin về Ơn.
DS