Chủ Nhật, tháng 7 19, 2009

TIN BUỒN!

Gia đình xin kính báo: Chị Võ Hồng Anh, con gái Võ Đại tướng và nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, cựu học sinh Lư Sơn - Quế Lâm 1953-57, nguyên Trưởng phòng Vật lý lý thuyết và tính tóan (Viện Năng lượng Nguyên tử quốc gia - Viện KHVN) đã từ trần hồi 16.30 ngày 18/7/2009 tại Viện TW quân đội 108 Hà Nội.
Tang lễ tổ chức từ 7.00-9.00 ngày thứ ba 21/7/2009 tại Nhà tang lễ quốc phòng 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Gia đình đồng kính báo!
Anh em trường Trỗi có mặt 8.00 cùng ngày để vào viếng!

Không có nhận xét nào: