Thứ Hai, tháng 7 13, 2009

Hưởng bia mừng mấy anh k3 nghỉ hưu

Mấy anh này: Bế Ngọc, Lữ Thái, Hoàng Định (tin Thái Chi nhờ thông báo) lại bày đặt mời mọi người đến nhà hàng 76 Nguyễn Chí Thanh hưởng bia mừng hoàn thành nghĩa vụ lao động, vào 11h ngày mai 14/7.
Nói như Sùng Hải thì là ACCC thôi mà (ăn-chơi-chờ-chết). Dù như thế thì cũng cứ... mừng cái đã.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay! Nên lâp DS các đ/c bantroi ACCC để tiện theo dõi xem săp C chưa.