Thứ Năm, tháng 9 01, 2011

Dĩ vãng cuộc chiến Việt - Trung

Sử gia người Mỹ gốc Hoa bày tỏ cảm tưởng về cuộc chiến biên giới 1979 trên BBC tiếng Việt.
"...điều làm tôi không thoải mái là giọng điệu các bài viết trên mạng: nó phấn khởi nhưng cũng tiếc nuối rằng đã không phá đủ và vì thế mà Việt Nam một lần nữa đang làm Trung Quốc giận dữ, thách thức Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa.
Những bài viết này không đại diện cho toàn thể nhân dân Trung Quốc, nhưng chừng nào đa số còn im lặng, chúng sẽ còn lan tỏa và lây nhiễm vào con người. Với vai trò cường quốc toàn cầu gia tăng của Trung Quốc và tình cảm dân tộc chủ nghĩa đi kèm, việc thiếu vắng tiếng nói đối lại thật đáng ngại."
Đọc bản PDF

Không có nhận xét nào: