Thứ Tư, tháng 9 28, 2011

Bác Đồng, bác Dũng trả lời phỏng vấn.

Xem video hai vị Phạm Văn Đồng và Văn tiến Dũng trả lời phỏng vấn

1 nhận xét:

VNQ nói...

Tư liệu này không mới, có trên You tube, bác nào rỗi rãi muốn tham khảo, vào đây xem 9 bài bình luận (CỬU BÌNH) trên 9 video của báo 'Thời báo Đại Kỷ Nguyên' về ĐCSTQ.