Thứ Năm, tháng 8 18, 2011

Lú lẫn IQ

Nói chuyện IQ mà "lú lẫn" thì hơi bị... sao đó. Sao đó về IQ, chắc chắn. Thực ra tôi không định nói vậy. Mà muốn nói "lý luận về IQ", nhưng chuyện lý luận ở đời người ta nói mãi, nhàm rồi. Món lạ là món ngon, hôm nay rủ mọi người chơi "lú lẫn".
Từ năm ngoái, sau màn phát động đánh giá chỉ số IQ ở hội trường QH của anh Tiến Cảnh thì IQ được nhắc đến nhiều. Trực tiếp nhắc IQ có. Mà kín đáo tỏ IQ cao của mình cho bàn dân thiên hạ biết cũng có. Điển hình là anh tân chủ tịch với câu nói "không thể không làm ĐSCT" đoạt giải Top.
Năm nay bạn Trỗi mình có người khẳng định "dùng Opera là IQ cao", xong lại khoe luôn ở câu sau "tôi dùng nhiều năm nay". Đúng là năm sau có hơn năm trước, 2 phát biểu chỉ trong 1 con người. Nhưng mà IQ cao nữa thì phải phát biểu trước khi hiệp thương, chen lấy một chân vào "ứng cử" thì mới là IQ cao. Mà cao hơn nữa là 2 mệnh đề ấy cho vào một câu, chạy đâu cho thoát :-)
Nhân chuyện mời nhau ra chợ G+, ngẫm ra anh Tiến Cảnh nói đúng. Cái gì tốc độ cao là IQ cao. Đường sắt cao tốc là IQ cao. Opera những năm trước có hô ngữ "trình duyệt nhanh nhất" bây giờ trên nền nhanh nhất thì khẳng định luôn "thông minh hơn".
E hè, một cách hợp lý  khi cái ông IQ cao rủ mọi người vào chợ G+ thì chắc chắn "không thể không tham gia vì ai IQ cao đều tham gia G+".
Tôi xung phong!

Không có nhận xét nào: