Thứ Bảy, tháng 7 23, 2011

Chuyện Việt - Trung của TS1

Hơn 8h sáng, tôi đang lái xe thì cái điện thoại tự động nhận cuộc gọi có lời TS1 "anh đi à, có mạng không?"
- Có, nhưng chỉ đọc thôi, không viết được
- Vâng khi nào về anh viết hộ em. Mấy con ma đói đã về.
- Là cái gì thế?
- Đám công nhân phổ thông chỗ em bỏ sang làm bên TQ ấy.
- Ừ, sao?
- Chúng nó mới về, mỗi đứa bỏ lại bên kia 5 cân thịt, trông như ma đói cả lũ.
- Thế à?
- Vâng, về không có tiền công. Gia đình phải gửi sang cho mỗi đứa một triệu đổi được 300 tệ tiền tầu xe về.
- Bao nhiêu đứa tất cả?
- Ê, bao nhiêu đứa nhỉ? (có tiếng lao xao xung quanh)... Riêng thôn ông Giàng này là 8 đứa. Đấy, ham mỗi ngày công hơn được một hai chục nghìn. Rồi cũng ăn hết không có tiền về.
(Sai chỗ nào cuối tuần tới TS1 về đính chính sau )

Không có nhận xét nào: