Thứ Năm, tháng 1 21, 2010

Trạm mạng của Hội Người Khuyết Tật Hà Nội

Tình cờ biết được trạm mạng (web site) của Hội Người Khuyết Tật Hà Nội mới chính thức hoạt động từ ngày 15/1/2010. Xin chúc mừng Vũ Mạnh Hùng k4, Chủ tịch Hội NKT Hà Nội. Và chúc mừng các bạn, một số người tôi đã có dịp biết ở Hội, vì sự phát triển này.