Thứ Ba, tháng 1 26, 2010

K3 tổ chức Mừng Xuân

Anh Thái Chi nhờ thông báo:

Mời toàn thể Bạn Trỗi tham dự buổi Mừng Xuân 2010 và mừng Vũ Quốc Quân và Đào Dũng Tuấn k3 đã hoàn thành sự nghiệp quân ngũ.

Tại tầng 5 bia hơi Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu, lúc 11 giờ Thứ Bẩy 30/1/2010.

Không có nhận xét nào: