Thứ Năm, tháng 2 02, 2012

Vào Đảng không phải làm 'quan' nhân dân

Cụ Nguyễn Văn Trân, phụ huynh bạn Trỗi, vừa mới bảo thế trên báo Đất Việt
Cụ viết: "Bác đã cảnh báo: “Đề phòng hủ hóa: Cán bộ ta nhiều người “Cúc cung tận tụy” hết sức trung thành với nhiệm vụ, với chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có người hủ hóa lên mặt “quan cách mạng”, hoặc là độc hành, độc đoán, hoặc là “Dĩ công dinh tư”, thậm chí dùng phép công đẻ báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể”.
Đã căn dặn như thế, nhưng Bác vẫn chưa thật yên tâm. Nên chỉ một tháng sau, ngày 17.10.1945, trong thư “Gửi Ủy Ban Nhân Dân các Kỳ, Tỉnh, Huyện và Làng” Bác nhấn mạnh: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để là gánh việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.”...
Cái mà ngày nay chúng ta gọi là nguy cơ thì chính Bác đã nghĩ đến cách đây hơn một nửa thế kỷ.

Kính Cụ sức khỏe, không bị mệt đầu :-)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cản ơn Bác đã cho chúng cháu nghe"Lời dạy của Cụ Hồ"!Nhưng mà"mấy thằng mất dạy"nó có nghe Cụ nói đâu:Nghe và Lờ (Nói theo Đ/C NVL}.Trên các diễn đàn chúng dạy phải yêu nước,yêuCNXH.nhưng nó"Tham quá"Nó ăn cả ĐẤT, Nó ăn cả đường giao thông ,nó ăn cả cầu,cả Khu CN...thì làm sao mà DÂN như chúng cháu tin được/TBK4