Thứ Tư, tháng 2 08, 2012

Trại Hòe, trại Cờ

là bài đăng bên trang k3 nhân chuyến về thăm ngày Hội thôn... "trại Hòe, trại Cờ".
k4 có mấy ông đi, nhưng mà lười quá không chịu viết. Phải dẫn bài của bạn về đây để các anh ta có dịp xem về chốn cũ.

Không có nhận xét nào: