Thứ Tư, tháng 7 07, 2010

WC'2010 - Xếp hạng

Các hạng Vô địch cho tới hạng 4 sẽ được quyết định bởi các trận vào ngày 10 và 12/7. Đó là các thứ hạng chính thức. Còn các đội xếp hạng 5 tới 32 (không chính thức) xin được tính theo thành tích "vào sâu" như sau:


Không có nhận xét nào: